Dozvolite da pokažemo razliku!

Delovi za baterije

BB Elektronik

Pored usluge dijagnostike, servisa i popravke baterija na raspolaganju vam je široka lepeza rezervnih delova za baterije. BB Elektronik je uvoznik sve navedene opreme i gotovo svu opremu ima odmah dostupnu.

U ponudi su:

 • Ćelije,
 • Poklopci i kućišta ćelija,
 • Materijal za povezivanje (kablovi, vijci, spojnice, utičnice, podloške.....),
 • Kućišta baterija. BB Elektronik je jedna od svega nekoliko firmi u evropi koja poseduje postrojenje za izradu visokokvalitetnih kućišta koja se izrađuju po tehničkim crtežima ili po uzorku,
 • Delovi ili kompletni sistemi za centralno dolivanje vode (aquamatic),
 • Delovi ili kompletni sistemi za mešanje elektrolita (air circulation),
 • Senzori nivoa elektrolita (blinker),
 • Uređaji za monitoring baterija (WI-IQ device), sa ili bez Truck IQ device, uređaja koji komunicira sa uređajem za monitoring i u realnom vremenu Vas obaveštava o stanju baterije,
 • Elektrolit (samo u sklopu usluge dolivanja odnosno izmene),
 • Alarm za nizak napon VRLA baterija (LVA alarm)
 • 01
 • 02
 • 01
 • 02