Dozvolite da pokažemo razliku!

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu

BB ELEKTRONIK je posvećen održivom razvoju i društvenoj odgovornosti u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Naša vizija je dostizanje pozicije lidera u prodaji i servisiranju akumulatorskih baterija.

QMS Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

EMS Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015

OH&S Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018

U skladu sa tim, naša opredeljenja su:
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018
Ispunjavanje zahteva, očekivanja i stalno povećavanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda i usluga.
Usklađenost sa relevantnim zakonskim propisima i standardima za kvalitet proizvoda i usluga, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu.
Sprečavanje i smanjivanje zagađenja životne sredine i stalno poboljšavanje učinka zaštite životne sredine.
Upravljanje procesima tako da preventivno delujemo na negativne uticaje otpada na životnu sredinu.
Sprečavanje i smanjivanje rizika od povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih i stalno poboljšavanje učinka u zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.
Korišćenje energije i prirodnih resursa na racionalan način.
Postizanje visokog stepena zadovoljstva zaposlenih i uspostavljanje zdravih i bezbednih uslova rada.
Uspostavljanje efektivne komunikacije i uključivanja zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana.
Kontinuitet u kvalitetu i saradnji sa našim isporučiocima uz održivo profitabilno poslovanje.

Tri decenije tradicije i poverenja

BB ELEKTRONIK d.o.o. posluje preko trideset godina i najvažniji kapital koji smo tokom tog vremena stekli jeste najviši stepen sigurnosti koji naši klijenti imaju u poslovanju sa nama.

Politiku kvaliteta preduzeća možete pogledati klikom na dugme.

PREUZMITE PDF FAJL

Uvek spreman lager - isporuka za tri dana!

Baterije koje se najčešće koriste na regionalnom tržištu uvek imamo na lageru čime obezbeđujemo rok isporuke do tri dana od trenutka porudžbine.

Kao preduzeće specijalizovano za rad sa baterijama, kroz procedure upravljanja zalihama smo odredili obavezu da se one krajnjem kupcu uvek isporučuju sveže.